СНЦ Жените на Казанлък

Много от жертвите на домашно насилие в гр. Казанлък нямат достъп до никаква форма на кризисна помощ.

СНЦ Жените на Казанлък

Създадохме „Център за превенция на насилието над жени“ в който се предоставят безплатни специализирани програми в подкрепа на момичета и жени, пострадали от насилие, дискриминация и нарушаване на правата на жените.

СНЦ Жените на Казанлък

Жените трябва да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения.

За нас

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

СНЦ Жените на Казанлък, Булстат: 205418518

Адрес: общ.Казанлък, гр.Казанлък, ул."Капрони", Младежки дом

Сдружението е учредено да защитава правата на жените, децата и семейството, и запазване традициите в българското общество, утвърждаване на ценностите. Работи против насилието над жени и деца. Подпомага и оказва съдействие на пострадали от насилие жени. Съдейства за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот. Сътрудничество с държавни институции, НПО за осъществяване целите на сдружението. Публични изяви. Благотворителни кампании.

Нашата мисия е : „Заедно срещу насилието над жени и деца“.

Жените да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения. А за да предложим такива решения, ние изминаваме дълъг път от идеята, през проучване, финансиране, работа до грижата към проблемите на жените, солидарност и търсене на варианти.

  • Социални мрежи

Наши партньори:

Центрове и Проекти

Центрове, настоящи и предстоящи проекти на СНЦ Жените на Казанлък.

Центрове

Център за превенция на насилието над жени. Център за подкрепа, обучение и квалификация.

Настоящи

Безплатни онлайн консултации, свързани с трудовото законодателство, защита и консултиране при незаконно уволнение.

Предстоящи

Проект за откриване на Кризисен център на територията на Община Казанлък.

Консултации

Центровете за работа с жени, преживели домашно насилие, предоставят специализирани безплатни програми и услуги в помощ на жертви от домашно насилие.

•Психо – социално консултиране;

•Процесуално представителство в Съда.

•Подкрепа за самотни майки, преживели насилие.

•Правни консултации;

•Консултации за търсене на работа, организиране на професионални курсове за допълнителна квалификация;

•Правни консултации по социално – икономически права;

•Мобилни екипи за работа в населените места.