СНЦ Жените на Казанлък

Много от жертвите на домашно насилие в гр. Казанлък нямат достъп до никаква форма на кризисна помощ.

СНЦ Жените на Казанлък

Домашното насилие все още широко се разбира като личен проблем, като проблем на семейството, а не като проблем на цялото общество.

СНЦ Жените на Казанлък

Жените трябва да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения.

За нас

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

СНЦ Жените на Казанлък, Булстат: 205418518

Седалище и адрес на управление: общ.Казанлък, гр.Казанлък, ж.к.“Изток“ бл.28 вх.А ап.20

Сдружението е учредено да защитава правата на жените, децата и семейството, и запазване традициите в българското общество, утвърждаване на ценностите. Работи против насилието над жени и деца. Подпомага и оказва съдействие на пострадали от насилие жени. Съдейства за постигане на цялостна реализация на жените в икономическия и обществен живот. Сътрудничество с държавни институции, НПО за осъществяване целите на сдружението. Публични изяви. Благотворителни кампании.

Нашата мисия е : „Заедно срещу насилието над жени и деца“.

Жените да знаят, че не са сами, че има екип от професионалисти, който да помогне, да предложи системни решения. А за да предложим такива решения, ние изминаваме дълъг път от идеята, през проучване, финансиране, работа до грижата към проблемите на жените, солидарност и търсене на варианти.

  • Социални мрежи

Проекти

Настоящи и предстоящи проекти на СНЦ Жените на Казанлък.

Настоящи

Безплатни онлайн консултации, свързани с трудовото законодателство, защита и консултиране при незаконно уволнение.

В процес

Създаване на Консултативен център за превенция и преодоляване на домашното насилие над жени и деца.

Предстоящи

Проект за откриване на Кризисен център на територията на Община Казанлък. Създаване на Ресурсен център за жени.

Консултации

Центърът за работа с жени, преживели домашно насилие, ще предоставя специализирани безплатни програми и услуги в помощ на жертви от домашно насилие .

•Психо – социално консултиране;

•Процесуално представителство в Съда.

•Подкрепа за самотни майки, преживели насилие.

•Правни консултации;

•Консултации за търсене на работа, организиране на професионални курсове за допълнителна квалификация;

•Правни консултации по социално – икономически права;

•Мобилни екипи за работа в населените места.